Hoe wordt uw score berekend ?

De maximum score die kan behaald worden op een wedstrijd wordt bepaald door de tijd van het IAAF wereldrecord. Het IAAF wereldrecord heeft een score van de gelopen afstand in meters. Elke seconde meer gelopen dan het IAAF wereldrecord wordt afgetrokken van de gelopen afstand. Dat verschil is uw score.

Wanneer er geen IAAF wereldrecord bestaat voor de gelopen afstand wordt het dichtst bestaande IAAF wereldrecord gebruikt. Deze tijd wordt dan omgezet naar de gelopen afstand zodat er een virtueel wereldrecord onstaat dat de maximum score bepaald voor de gelopen wedstrijd.

De officiële wereldrecords kan je terugvinden op de website van IAAF International Association of Athletics Federations of op wikipedia Lijst van wereldrecords atletiek.

De score wordt berekend met het wereldrecord dat van toepassing is op de dag van de wedstrijd. Onze berekeningsformule wordt synchroon aangepast bij het ontstaan van nieuwe wereldrecords.

Hoe langer de wedstrijd is hoe meer punten er te verdienen zijn. Een marathon lopen verdient meer punten dan een 10 km.

Als referentie gelden enkel de wereldrecords van de mannen en indien mogelijk de wereldrecords op de baan (stratenloop), zo niet op de piste.

Dit is de wiskundige formule dat Sportu hanteert om de score te bepalen:

pts=iFDIS - (((oFHH*3600)+(oFMM*60)+(oFSS))-((((oRHH*3600)+(oRMM*60)+(oRSS))/iRDIS)*iFDIS))

iFDIS (afstand van wedstrijd in meters) - Uw tijd/chrono (oFHH = uren, oFMM = minuten, oFSS = seconden) - IAAF WR* tijd/chrono (oRHH = uren, oRMM = minuten, oRSS = seconden) - iRDIS (afstand van IAAF WR* in meters)

*IAAF WR gecorrigeerd (IAAF World Record herberekend via regel van drie naar de afstand van de wedstrijd)

IAAF Records

Afstand Tijd Naam Datum

Voorbeeld berekening 1

Je nam deel aan een wedstrijd van precies 10 km (10.000 m).

Uw tijd was precies 40 minuten (00:40:00).

Als referentie wordt het IAAF wereldrecord van de 10.000 meter gebruikt. Dit record staat op naam van Leonard Patrick Komon met een tijd van 26 minuten en 44 seconden (00:26:44). Deze tijd staat voor het maximum van de punten en dat is de afstand van de wedstrijd in meters. Dus in deze wedstrijd is dat 10.000 punten.

U liep 13 minuten en 16 seconden meer dan het IAAF wereldrecord. Uw score is bijgevolg 10.000 - 796 = 9.204 punten

(Verschil van uw tijd met het wereldrecord in seconden wordt afgetrokken van de afstand)

Voorbeeld berekening 2

Je nam deel aan een ultra loop van 50 km (De officiële afstand bedroeg 48.010 m).

Uw tijd was 4 uur 7 minuten en 30 seconden (04:07:30).

Als referentie wordt het IAAF wereldrecord van de Marathon gebruikt. Dit record staat op naam van Dennis Kimetto met een tijd van 2 uur, 2 minuten en 57 seconden (02:02:57). Dit IAAF wereldrecord wordt omgerekend naar 48.010 meters en komt zo op 2 uur, 19 minuten en 53 seconden (02:19:53). Dit virtueel wereldrecord staat als maximum score van 48.010 punten.

U liep 1 uur, 47 minuten en 37 seconden meer dan het virtueel wereldrecord. Uw score is bijgevolg 48.010 - 6.457 = 41.553 punten

(Verschil van uw tijd met het virtueel wereldrecord in seconden wordt afgetrokken van de afstand)