Competitie

Bestaat uit alle aangesloten wedstrijden tussen 1 januari en 31 december (jaarlijks). Rangschikking op sportu punten.

Sportu punten worden verdiend door deel te nemen aan wedstrijden die op onze kalender staan. Voor elke gelopen wedstrijd wordt het aantal gescoorde punten bij uw totaal bijgeteld. Er staat geen beperking op het aantal wedstrijden, u mag zelfs meerdere wedstrijden lopen per dag. Van zodra u in het resultaat staat en u bent ingeschreven met uw nationaal nummer (Rijksdregister) worden punten toegekend volgens ons puntensysteem.

Winnaar van de competitie is diegene dat op 31 december de hoogste score heeft. Aan de competitie worden geen prijzen toegekend. Organisaties of plaatselijke coalities kunnen op verzoek een aparte selectie (query) van onze competitie verkrijgen zodat ze een eigen (mini) competitie kunnen creeëren. Deze optie wordt enkel toegestaan na positief advies van ons comité.

Deelnemen aan de competitie is gratis. Sportu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onjuiste gegevens die ons worden toegeleverd door de plaatselijke organisaties van wedstrijden. Sportu heeft geen enkele juridische band met de organisaties. Vragen of problemen omtrent wedstrijden worden niet beantwoord door Sportu, je kan deze richten naar de plaatselijke organisatie. Vragen en suggesties omtrent de competitie zijn steeds welkom.

Sportu bestaat uit vrijwilligers en gepassioneerde sporters. Onze bedoeling is om een zo eerlijk mogelijke competitie op te richten. Dit kan echter enkel met een positieve medewerking van de organisaties en lopers. Bij misbruik, vervalsing of bedrog wordt de atleet en/of wedstrijd uitgesloten uit de competitie. Sportu heeft enkel plaats voor echte sportievelingen. Bij betwisting beslist ons comité.

Puntensysteem

Vaak is een puntensysteem gebaseerd op plaats in de wedstrijd en soms wordt er rekening gehouden met uw categorie of leeftijd. Sportu heeft geopteerd voor een puntensysteem op tijd en afstand. Dit maakt het mogelijk om verschillende atleten op verschillende wedstrijden met elkaar te vergelijken. Elke atleet loopt, net als op piste wedstrijden, tegen de klok en niet tegen andere atleten.

Elke meter gelopen staat voor één Sportu punt. Elke seconde meer gelopen dan het IAAF wereldrecord wordt afgetrokken van het maximum aantal te verdienen punten (wedstrijdafstand).

Raadpleeg de pagina score om alle details en info omtrent het puntensysteem.

Op de pagina kan je de rangschikking inkijken (tussenstand).