Gepersonaliseerd wedstrijdnummer

Vanaf 2020 kan je deelnemen aan loopwedstrijden* met een persoonlijk wedstrijdnummer.
Je hoeft geen inschrijvingsstrookjes meer in te vullen want het volstaat om uw persoonlijk wedstrijdnummer te tonen en de afstand mee te geven aan de inschrijvingstafels van de plaatselijke organisatie. Na betaling bent u klaar om aan de wedstrijd deel te nemen. Dit bespaart u tijd en moeite aan de inschrijvingstafels en bovendien loop je met een eigen gepersonaliseerd nummer. Het nummer bestaat uit uw eigen gekozen wedstrijdnummer**, uw voornaam, uw naam, landvlag, barcode en RFID chip. Het nummer is uw eigendom, dwz dat je zelf zorg draagt voor het nummer. Je brengt het steeds zelf mee naar een volgende wedstrijd. Je bent niet verplicht om een eigen persoonlijk werstrijdnummer aan te schaffen alsook het te gebruiken op een wedstrijd. De plaatselijke organisatie voorziet steeds dagnummers die je aan de finish moet inleveren. Deze worden hergebruikt op volgende wedstrijden.

INFO

Het nummer is uw aankoop en bijgevolg ook uw eigendom. Het blijft geldig zolang het nummer in een goede conditie verkeerd. Het moet goed leesbaar en mag niet beschadigd zijn. Vermijd het plooien om de rfid chip niet te beschadigen. Nummers zonder werkende rfid chip worden ook niet meer als geldig beschouwd.
Rfid scanning werkt enkel optimaal wanneer de rfid chip rechtstreeks in de scanzone (straling) van de antennes komt. Vandaar is het noodzakelijk om het wedstrijdnummer steeds vooraan op een zichtbare plaats te dragen. Nadat je de finish hebt overschreden mag je niet meer opnieuw met het wedstrijdnummer in de scanzone komen. Gelieve dus eerst het wedstrijdnummer op te bergen vooraleer je wenst opnieuw aan de finish (scanzone) je te begeven. Dit voorkomt nutteloze dubbele scans van uw wedstrijdnummer. Water en vocht op de rfid chip beinvloeden ook de werking van de scanning. Voorzie voldoende lucht achter de chip zodat het vocht kan drogen tijdens het gebruik. Gebruik daarom slechts twee speldjes bovenaan om het nummer vooraan op uw shirt vast te spelden. Zo kan er voldoende lucht achter het nummer komen tijdens het lopen (het nummer fladdert meer dan het is vastgespeld met vier speldjes)
Het persoonlijk wedstrijdnummer mag niet aan derden worden gegeven en is niet inruilbaar.

EEN PERSOONLIJK WEDSTRIJDNUMMER BESTELLEN

De prijs voor een persoonlijk wedstrijdnummer is 5 euro. Stuur dit invulformulier naar . Maak 5 euro over naar Iban BE60 6119 3362 5070 met als referentie uw gekozen wedstrijdnummer en uw emailadres. U krijgt dan een bevestigingsemail wanneer alles is gereserveerd. Uw nummer zal ter uwer beschikking zijn aan de inschrijvingstafels op één van de volgende wedstrijden***. U wordt tevens ook via email verwittigd wanneer uw nummer beschikbaar is.

* Loopwedstrijden waar Sportu de resultaten verwerkt
** Het wedstrijd nummer moet uniek zijn, het mag niet reeds in gebruik zijn van een andere loper. Het getal is groter dan 10000 en kleiner dan 99999.
*** Enkel vanaf 20 bestelde wedstrijdnummers wordt de bestelling door de fabrikant uitgeprint. Dit omdat de kostprijs veel te hoog wordt voor kleine oplagen. Nieuwe bestellingen worden maandelijks uitgevoerd, naargelang het aantal te printen nummers.

Meer info via een mailtje.